Boompje
opzetten?

Wat?

BBQ voor álle boomkwekers in Nederland

Datum

Donderdag 23 augustus

Tijd

18:00 - 20.00 uur

(aansluitend bezoek aan Plantarium by Night tot 22.00 uur)

Locatie

Denemarkenlaan 9, 2391 PZ Hazerswoude-Dorp

Growing together

De grensoverschrijdende uitdagingen waarmee de boomkwekerij te maken heeft, vragen om een gezamenlijke aanpak. Hoe kunnen we toegepast wetenschappelijk onderzoek op gang brengen, bijvoorbeeld naar innovatieve toepassingen van gezonde teelt, duurzaamheid en energiebesparing?

Hoe blijft de sector verzekerd van kundig personeel? Meer landelijke samenwerking moet leiden tot vooruitgang op deze thema’s.

SamenBomen bij de BBQ

Komt u daarom ook naar de landelijk BBQ voor álle boomkwekers op donderdag 23 augustus? Alle Nederlandse boomkwekers zijn uitgenodigd. Op de BBQ is volop ruimte om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en de onderlinge banden aan te halen.

Aansluitend bent u welkom op Plantarium by Night, waar meer dan 300 exposanten uit 15 landen u meenemen langs de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van boomkwekerijproducten.

Presentatie onderzoek

Een strategisch onderzoeksbureau in de tuinbouwsector heeft een enquête gehouden naar het draagvlak voor meer samenwerking in de boomkwekerijsector. De uitkomsten van dit onderzoek worden tijdens de BBQ gepresenteerd.

Meepraten, meedoen?

Wilt u meepraten over de toekomst van uw eigen sector en daaraan samen met collega-ondernemers en ketenpartners een concrete bijdragen leveren? Meld u dan aan via onderstaand inschrijfformulier.

Graag tot 23 augustus!